รอกลอยฟ้า

เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้น ท้าทาย คุณจะบินได้เหมือนนกแล้วกลับโดยกระเช้าลอยฟ้า

Reservation Accommodations Gallery Map Location Contact Us