รถโกคาร์ท

ฝึกทักษะการขับรถยนต์ ในสนามเส้นทางเรียบภายในเวลาที่กำหนด ประมาณ 6 – 7 นาที

Reservation Accommodations Gallery Map Location Contact Us