รถจักรไอน้ำ


ขอเชิญทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม เพลิดเพลินไปกับ เส้นทางธรรมชาติในทองสมบูรณ์คลับ ด้วยการนั่งรถจักรไอน้ำอายุกว่า 60 ปี ที่ยังมีวิ่งให้บริการแห่งเดียวในประเทศไทย

Reservation Accommodations Gallery Map Location Contact Us