• Wagons
  • Wagons
  • Wagons
คาราวานเกวียน 4 ท่าน
Total Rooms : 7 Room(s)

ลักษณะแคมป์ปิ้ง เน้นการผจญภัย คล้ายนอนเต้นท์ แต่สะดวกสบายกว่า มีห้องน้ำในตัว สูง โล่ง ปลอดโปร่ง เป็นห้องพัดลม ภายในเป็นที่นอนเรียงกันโดยทำเลที่เลือกเป็นที่สูง ซึ่งจะมีลมพัดผ่านได้ สะดวก ทำให้อากาศถ่ายเท ไม่รู้สึกร้อนในเวลากลางคืน เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเปลี่ยนบรรยากาศเป็นอย่างยิ่ง

     • เกวียนคาวบอย - สำหรับ 4 ท่าน / เล่ม

Reservation Accommodations Gallery Map Location Contact Us